Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Slotermeer Noordoost

Mijn account
Hoe werkt het?
1. Bekijk de 3 thema’s voor Slotermeer Noordoost
Stadsdeel Nieuw-West start met een pilot waarbij bewoners en ondernemers van Slotermeer Noordoost zélf bepalen waar zij €500.000 aan uitgeven.
2. Stuur uw plan in en voer campagne
Iedereen mag een plan insturen. Voer campagne voor uw plan en zorg dat u in elk geval 30 positieve likes haalt. Anderen kunnen likes én argumenten plaatsen bij uw plan.
3. Haalbaarheidscheck door gemeente
Heeft uw plan minimaal 30 likes, dan toetst stadsdeel Nieuw-West of het haalbaar is. Na de haalbaarheidscheck selecteert de stadsdeelcommissie samen met bewoners en ondernemers van Slotermeer Noordoost de 40 beste plannen.
4. Verdeel € 500.000 over de plannen
Bewoners en ondernemers van Slotermeer Noordoost verdelen het geld en bepalen zo welke plannen uitgevoerd worden. In oktober krijgen ze een stempas in de bus waarmee ze op hun favoriete plannen kunnen stemmen.

Achtergrondinformatie

Waarom Buurtbudget Slotermeer Noordoost?

Bewoners weten wat goed is voor hun buurt. Daarom heeft de gemeente buurtbudgetten vrijgemaakt waar bewoners zelf over gaan. In Nieuw-West kunnen bewoners en ondernemers nu met plannen komen voor de buurt Slotermeer Noordoost en die zelf samen begroten.

In de maanden juni en juli hebben bewoners en ondernemers samen 144 plannen ingediend. Daarvan hebben 103 plannen de drempel van minimaal 30 likes gehaald. Deze plannen zijn door naar de volgende ronde. Op dit moment onderzoekt het stadsdeel of de plannen haalbaar zijn. Klik hier om te zien hoe het stadsdeel dit toetst.

Slotermeer Noordoost is 1 van de 4 wijken in Geuzenveld-Slotermeer. Het is een buurt met veel verschillende mensen en woningen, het mooie Gerbrandypark, het belangrijke economische gebied van Plein '40-'45 en de Burgemeester de Vlugtlaan. Tussen de hofjes, op het plein of in het groen zijn er al veel mooie initiatieven. Maar daar kan nog veel meer bij!

Spelregels

 • Uw plan draagt bij aan een van deze thema’s in Slotermeer Noordoost:
  • Samen dingen doen
  • Cultuur & kansen creëren
  • Veilige, groene & prettige buurt
 • De kosten van uw plan kunnen variëren van heel weinig tot maximaal €500.000. We zijn op zoek naar grote en kleine plannen.
 • Uw plan is voor Slotermeer Noordoost (een buurt daarbinnen of een specifieke locatie in de wijk) en komt ten goede aan de inwoners van de wijk.
 • Uw plan moet binnen een redelijk korte termijn kunnen worden uitgevoerd (binnen twee jaar).
 • Iedereen kan een voorstel indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, zowel uit Slotermeer Noordoost of daarbuiten.
 • Bewoners of ondernemers kunnen zelf een plan uitvoeren. U kunt ook een plan uploaden dat door de gemeente of een organisatie wordt uitgevoerd.
 • Een plan moet minimaal 30 positieve likes (of handtekeningen) halen om in aanmerking te komen voor een haalbaarheidscheck.
 • Het stadsdeel toetst de plannen op haalbaarheid. Dit kan gevolgen hebben voor uw plan. In overleg met u past het stadsdeel eventueel het plan aan.
 • Daarna kiest de stadsdeelcommissie samen met bewoners en ondernemers tijdens een openbare bijeenkomst de 40 beste plannen. Klik hier voor meer informatie
 • Bewoners en ondernemers van Slotermeer Noordoost verdelen het geld over de plannen en bepalen zo welk plan wordt uitgevoerd.
 • Heeft u nog vragen? Bekijk eerst of u het antwoord kunt vinden bij de veelgestelde vragen. Als u geen antwoord hebt kunnen vinden op uw vraag, mail deze dan naar buurtbudgetSNO@amsterdam.nl.

Tijdlijn

11 juni t/m 9 juli 2019

Plannen insturen op de 3 thema’s

11 juni t/m 16 juli 2019

Plannen liken en argumenten plaatsen bij plannen

17 juli t/m 15 augustus 2019

Haalbaarheidstoets ingestuurde plannen

10 september 2019

Bewoners, ondernemers en de stadsdeelcommissie selecteren de plannen voor de stemfase

7 oktober t/m 4 november 2019

Stemming: bewoners en ondernemers verdelen €500.000 over de plannen

6 november 2019

Winnende plannen worden bekend gemaakt!